Hvilket af følgende er et homonukleært diatomisk molekyle?